Këshilla

Verës së kuqe do ia shihni hajrin për këtë gjë