Kremëra

Si t’i shëroni duart e thata të cilat i keni dëmtuar me larje të tepërt?