Këshilla

Si erdhi puna deri te këto fjalë që pranoi sot Vesa?