Magazina

Shteti i dërgoi në Durrës, por as Policia as FSK-ja nuk kanë sigurime shëndetësore