Këshilla

Qëndresa e qon vajzën tek daja, kështu e pret ai mbesën e tij