Magazina

Punët e shtëpisë dëmtojnë gruan njësoj si të tymosë 20 cigare në ditë