Ëmbëlsira

Pse “vdesim” për ëmbëlsira, kur jemi të stresuar?