Këshilla

“Promaja” është pranuar zyrtarisht si sëmundje!