Këshilla

Një mike është aq e rrallë sa një dashuri e vërtetë