Këshilla

Në këtë orë duhet të ekspozohemi para diellit