Magazina

Në këtë gjendje e publikon vajza e Safetes tezen e saj Shkurten