Këshilla

Në dasmën e saj, Remzije Osmani kuptoi këtë gjë që s’e kishte kuptuar më herët!