Magazina

Melinda përgjigjet: “M’fal qysh? A kam unë rival a?