Këshilla

Megjithë të ardhurat marramendëse Haradinaj merr edhe pension invalidor