Magazina

Meda në krah të dy luleve. Njëra me shpirt, tjetra me fletë