Magazina

Me siguri edhe Majku u pendua, sot të gjithë sytë kah Maljinda