Ëmbëlsira

Me pasë bishtin ta presin, mos me pasë ta ngjesin, 150 fjalë të urta shqipe