Martesa në mënyrë të konsiderueshme zvogëlon jetën e grave, sipas studiuesve në Universitetin e Padovës

Sipas tyre, vdekshmëria midis grave të martuara është 23% më e lartë sesa për njerëzit e pamartuar

Ekspertët e shpjegojnë këtë me faktin se gratë duhet të kujdesen jo vetëm për veten, por edhe për bashkëshortin, e cila dyfishon shëndetin dhe psikikën e tyre

Në të njëjtën kohë, burrat e martuar jetojnë më gjatë për shkak të kujdesit të grave të tyre