Mishëra

Majku: Mos më lë të vuaj, besom me ty s’luaj