Këshilla

Lum si nënat që lindin në janar, fëmijët e tyre janë të suksesshëm e të lakmuar nga të gjithë