Magazina

Learta sa nuk pëlcet, në këtë mënyrë e shtrëngon gjoksin