Magazina

Lahaj: Zot ruaje të madhërishmen tonë, ruaje nga burrecat që çojnë dorë në të, ruaje gruan