Këshilla

Kush duhet i pari të paraqitet, mashkulli apo femra?