Magazina

Kura për COVID-19 vështirë të vijë për shkak të lidhjes së lartë për qelizat njerëzore