Këshilla

Kujt më shumë se Yllkës i ka hije çka do që vesh