Këshilla

Ku qëndron rëndësia e dashurisë ndaj vetës?