Këshilla

Kryeministri flet për punësimin e djalit të Shkurte Fejzës në Qeveri