Magazina

Korab Shaqiri e ka vendin në Drenicë a në Prishtinë?