Magazina

Këto mund të jenë kufizimet e reja që do t’i bëhen qytetarëve të Kosovës për shkak të koronavirusit