Këshilla

Kështu shprehen psikologët për fenomenin e favorizimit në familje