Magazina

Kështu duken kur dalin me burra Safetja dhe Sahidja