Këshilla

Këshillat e marinarit që qëndroi për 286 ditë nën ujë