Këshilla

Kaq “cool” duket rrugëve të Prishtinës “Dini” i “Familjes Moderne”