Magazina

Gruaja kosovare me një fëmijë jeton në mjerim në këtë barakë të ndërtuar vetë