Janë disa hile të vogla që na i kanë mësuar më të rriturit dhe çuditërisht funksionojnë. Madje as shkenca nuk ka arritur ti hedhë dot poshtë

E tillë është edhe gjetja e numrit të ditëve që ka një muaj përmes pëllëmbës

Vendoseni në pozicionin e fotos pëllëmbën dhe mbani se:

Gjëja e parë që duhet të bëni është të numëroni duke filluar nga numri 1.Nëse numri qëllon në pjesën e kockës, muaji ka 31 ditë.Nëse numri qëllon në pjesën midis kockave, muaji ka 30 ditë ose më pak