Ëmbëlsira

Gili n’ Shkup e n’ Shkodër. Asnjë hap pa të