Këshilla

Edhe në shtatzëni, Elita kujdeset për mbesat, kaq bukur i ka veshur ato