Këshilla

E pa besueshme sa është plakur Naser Rafuna