Këshilla

E lodhur e pagrimosur, në këtë gjendje ka përfunduar Kaltrina