Këshilla

E dhimbshme: Një fëmijë në Pejë e kalon natën brenda bredhit të qytetit