Edhe mënyra se si mbani telefonin tuaj tregon shumë për karakterin tuaj

Nëse ju e mbani telefonin tuaj me një dorë, kjo gjë tregon se jeni të aftë të bëni disa veprime në të njëjtën kohë dhe se keni shumë dispilinë

Po ashtu tregon se jeni një njeri shumë i prerë dhe se keni disa parime nga, të cilat nuk hiqni dorë

Nëse e mbani celularin me të dyja duart dhe e përdor me gishtin e madh, kjo tregon se ju jeni shumë josocial dhe nuk doni të jeni në qendër të vëmendjes. Ndjenjat i mbani të fshehta gjithmonë dhe nuk e shprehni kurrë atë që mendon vërtetë

Dhe së fundmi nëse e mbani telefonin me të dyja duart dhe shkruan me të dyja duart tregon se jeni një njeri shumë emocional dhe i paqendrueshëm. Po ashtu ju gjithmonë keni frikë se mos bëni ndonjë veprim të gabuar

Edhe mënyra se si mbani telefonin tuaj tregon shumë për karakterin tuaj