Magazina

Dhëmbë të bardhë “si bora”, me vetëm 2 përbërës