Këshilla

Dashuria e ka një kufi dhe ai kufi quhet dinjitet!