Këshilla

‘Dardha pikë nën dardhë’, kaq shumë i ka ngjarë vajza Robertit