Ëmbëlsira

Ç’ke Leonorë që t’ka kapluar nostalgjia