Brumëra

Çfarë ndikimi ka ngrënia e bakllavës në organizmin e njeriut?