Këshilla

Bukën kurrë nuk duhet ta mbani në qese, aq më pak në ato plastike