Ëmbëlsira

A është Majlinda mami më e bukur që u kanë parë sytë?