Këshilla

A a ishin ndonjëherë shoqe Adelina e Leonora dhe cili ishte shkaku që nuk flasin ato sot!?