Këshilla

2Toni me babën, si t’ishte vëllai i tij i madh